සර්ප සාහිත්‍යයේ චුම්බක සාරය

සර්ප සාහිත්‍යයේ චුම්බක සාරය සර්ප සාහිත්‍යයේ චුම්බක සාරය     කෙ ල්ලන් වලලන් කොල්ලන් ගොඩගන් කියා  ජනප්‍රවාදයේ කතාවක් තිබේ. මා මේ ...
Read More

දැනුම්දීම්,

" මාරස " අතිරේකය මේ දෙපල වෙනුවෙන් සටහනක් තබන්නේ ආදරය වෙනුවෙන්ම බවද සටහන් කළ යුතුය.      මිනුවන්ගොඩ වෑලිය ගම්මානය එකල රබර් ව...
Read More
2017 ග්‍රහ චලිතය 2017 වසරේ ග්‍රහ චලිතය මින් නැරඹිය හැකි අතර රාශි දෙලහ තුළ සම්මුති ආකාරයට ග්‍රහයන් ගමන් කරන ආකාරය පිළිඹඳව අවබෝධයක් ලබා ...
Read More
අහස් ගොනාගේ කතාන්දරය මාරස 2017 කලාපයට..... -අහස් ගොනාගේ කතාන්දරය- “අහසේ සිටින ගවයා මිනිසාගේ ඔලුගෙඩියේ නැත. මිනිසාගේ ඔලුගෙඩියේ සිටින ග...
Read More

සමුදෙමු

  ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව                                                             නැත- නැත-  ඔබ  මිය ගියේ නැත අප මියෙන තුරු  ඔබ-  ම...
Read More

හාදුවේ අයිතිය

හාදුවේ අයිතිය   ආහාර කුස පුරවනවා සේ හාදුව ඔබේ හිත පුරවන අතර දෙදෙනෙකුගේ ඒකත්වයේ භෞතික ප්‍රකාශන අතර හාදුවද ප්‍රධාන වන බව සැබෑවකි.හාදුවේදීද...
Read More

“තුලාවේ“ නූතන කාල රූප-

සමාවෙන්න ! “තුලාවේ“ නූතන කාල රූප- “තුලාවේ“ නූතන කාල රූප- “සමබරව කිරා බෙදා දෙනවා යනු අපහසු කාර්යකි. ඒ තරාදියේ දෝෂ...
Read More

මහිලාවන් අවධි කිරීම

                                                                  මහිලාවන් අවධි කිරීම මහිලාවන් අවධි කිරීම                         අස...
Read More

සංරක්ෂණ සටහන්

වෘශ්චිකයාගේ නූතන කාල රූප     කාලයේ සහ දේශයේ මං සලකුණු            කාලයේ සහ දේශයේ මං සලකුණු          කාලයේ සහ දේශයේ මං සලක...
Read More

මං

මාර  කොලම   මං                              “ මං  යනු මඟ හෙවත් මාර්ගය බව අපි දනිමු. අංග ජාතය හෙවත් පුරුෂ ලිංගයටද “මං” කියන්නේ ඇය...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email