මුහුණු පොත  වයසට ගියා යතුරු පුවරුවෙ අකුරු මැකිලා වචන  ලියලා  නැවත මකලා දුර බලන විට රූප බොඳ වෙයි ඇය ලියන දේ නැවත බලලා නැවත නැ...
Read More
(Think Tank Colombo සංවිධානය කරන මාසික සංවාද වැඩසටහන වෙනුවෙන් ජනක ජයසිංහ සහෘදයා වෙත යවන ලද ලියවිල්ලකි.) -සේකර චිත්‍ර සේකර බ්ලොග් අඩවිය...
Read More

සර්ප සාහිත්‍යයේ චුම්බක සාරය

සර්ප සාහිත්‍යයේ චුම්බක සාරය සර්ප සාහිත්‍යයේ චුම්බක සාරය     කෙ ල්ලන් වලලන් කොල්ලන් ගොඩගන් කියා  ජනප්‍රවාදයේ කතාවක් තිබේ. මා මේ ...
Read More

දැනුම්දීම්,

" මාරස " අතිරේකය මේ දෙපල වෙනුවෙන් සටහනක් තබන්නේ ආදරය වෙනුවෙන්ම බවද සටහන් කළ යුතුය.      මිනුවන්ගොඩ වෑලිය ගම්මානය එකල රබර් ව...
Read More
2017 ග්‍රහ චලිතය 2017 වසරේ ග්‍රහ චලිතය මින් නැරඹිය හැකි අතර රාශි දෙලහ තුළ සම්මුති ආකාරයට ග්‍රහයන් ගමන් කරන ආකාරය පිළිඹඳව අවබෝධයක් ලබා ...
Read More
Powered by Blogger.
There was an error in this gadget

Follow by Email